top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

MOUNDIS

Nowoczesny jacht żaglowy - projekt w trakcie przygotowania. Jednostka do żeglugi po wodach śródlądowych i przybrzeżnych

DANE TECHNICZNE:
Długość: L=10m
Szerokość: B=3,6m
Zanurzenie: T=0,4/1,2m
Załoga: 6-8 osób
Żagle: ~50m2


bottom of page